Denumire entitate nonprofit: ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA
Cod de identificare fiscala: 16729783
Cont bancar (IBAN):

RO18BRDE445SV73576234450

oriceajutor

PROIECTELE ANULUI 2020